Montage & Demontage

Montage & demontage av alla slag utgör en stor del av vår verksamhet.

Tillverkning & Reparation

I vår verkstad erbjuder vi tillverkning och
reparation.

Håltagning

Vi utför håltagning genom kärnborrnig.

Om oss

Arvika Svets & Företagsservice AB

Är ett företag i Arvika som till största del tillhandahåller service inom industri och byggsektorn. 
Så som, underhåll, montage, demontage, ombyggnation och reparation av maskiner, verktyg & övrig utrustning.
Vi tillhanahåller även tillverkning inom dessa områden.
Och vi utför håltagning i betong, cement, sten & murverk.